Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Studnice

caslin.cz knihovny.cz ptejteseknihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 3418
Týden : 3
Dnes : 0

HISTORIE BUDOVY

studnice_6.jpg

Knihovnu najdete v prostorách obecního úřadu. Jde o budovu s bohatou historickou minulostí. Původně byla tvrzí v majetku rodu Straků z Nedabylic a první zmínka o ní pochází z roku 1505.  V roce 1683 se stala majetkem Zikmunda Leopolda Schmiedla ze Schmieden. Ten dal na kamenné přízemí staré tvrze postavit dřevěné patro s věžičkou. V roce 1775, za tehdejšího majitele hraběte Josefa Vojtěcha Desfourse, sloužila tvrz jako obydlí vrchního myslivce. V letech 1789 -1791 byla sňata dřevěná část i s věžičkou a kamenné přízemí bylo adaptováno na faru.

Od roku 1833 do roku 1847 zde žil významný obrozenecký historik, kněz a spisovatel Josef Myslimír Ludvík, který byl jmenován duchovním správcem ve Studnici. Své síly napnul nejen k opravě tehdy zchátralé fary, kostela a hřbitova, ale zasloužil se i o založení školní knihovny a napsal zde historické dílo Paměti duchovní osady Studnické.

Od roku 1950 již nebyla budova jako fara používána a od církevních úřadů ji roku 1975 koupila paní Jarmila Hassan Abdel Wahab. Tato česká mezzosopranistka, která prožila velmi pestrý život, se nakonec v našem kraji usadila jako učitelka zpěvu. Milovala historii a až do své smrti se snažila navrátit budově její historický vzhled. 

Od roku 1998 je tvrz ve vlastnictví obce Studnice a po rekonstrukci je od roku 2000 sídlem obecního úřadu, knihovny s internetem, kanceláře dobrovolného svazku obcí "SVAZEK OBCÍ 1866“. V půdních prostorách je vybudováno zázemí pro činnost mateřského centra Vydrýsek.